About us

Albanian Gaming Arena

Salle lojrash profesionale te standarteve nderkombetare tani ne sherbimin tuaj me profesionalizem dhe dedikim.

PC & Console Gaming

Lojrat me te fundit si per PC dhe per Console

Tournaments

Kampionatet te te gjithe genereve si per PC dhe Console

Snack Bar

Sherbim dhe dedikim

Free WIFI Hotspot

Internet pa limit